Naujienos
Dėl 0-4 klasių mokinių grįžimo į mokyklą nuo balandžio 12 d.

Mieli 0-4 klasių mokiniai, tėveliai (įtėviai, globėjai), 

Informuojame Jus, kad nuo 2021 m. balandžio 12-os dienos Kupiškio r. Alizavos pagrindinėje mokykloje 0-4 klasių mokiniai bus mokomi mišriu mokymo būdu: formalusis švietimas (pamokos) vyks mišriu (kontaktiniu-nuotoliniu) būdu, neformalusis švietimas (būreliai) – nuotoliniu būdu.

Į mokyklą ir iš jos mokiniai bus pavėžėjami mokykliniais autobusais, pagal sudarytą grafiką. 

P.S. 5-10 klasių mokiniai mokymąsi tęsia nuotoliniu būdu. 

 

 
 
Mokinių vežiojimo grafikas

 
 
Dėl paramos mokyklai

 
 
Sąmoningumo didinimo mėnuo be patyčių

Kovo 26 dieną registruokitės į nemokamą konferenciją „Patyčios tarp mokinių - ką darome? Lietuvos ir Šiaurės šalių patirtis.“

Informaciją rasite čia

 

 
 
Alizavos pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaita

Kupiškio r. savivaldybės taryba nusprendė pritarti Alizavos pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai

 
 
Vadovo 2020 metų veiklos ataskaita

Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos direktoriaus Gintaro Paškausko 2020 metų veiklos ataskaita

 
 
Susipažinkite su Mokyklos taryba

Mokyklos Taryba išsirinko pirmininkę. Tai mokytoja Svetlana Bernotienė. Pavaduotoja - mokytoja Vitalija Mikšienė. Sekretorė - mokytoja Irėna Dugnienė.

Mokyklos tarybos nariai:

Mokytojos:  Zita Aukštikalnienė ir Jūratė Ažubalytė;

Tėvelių atstovai: Agnė Gumbinienė, Kristina Liaudanskė, Ingrida Balčiūnienė, Inga Bastonienė, Ričardas Vaitiekūnas;

Mokinių atstovai: Osvaldas Laucius, Orinta Šližytė, Imantas Meškelis, Matas Rasimavičius ir Evelina Murinaitė;

Bendruomenės atstovai: Raminta Ribokaitė, Rūta Radavičienė ir Laimutė Dešrienė.

 
 
Alizavos pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymas

DĖL ŠVIETIMO VEIKLŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO NUO 2021 M. SAUSIO 4 DIENOS

Žiūrėti čia

 
 
Administracijos direktoriaus įsakymas

DĖL VEIKLŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO                                                                       NUO 2021 M. SAUSIO 4 D.

 
 
Nuotolinės užduotys

1-10 KLASIŲ MOKINIAMS NUOTOLINĖS UŽDUOTYS BUS TAMO DIENYNE

 
 
1   2   3   4   10  20  30  40  50  60  70  sekantis  >>