Naujienos
Dėl mokinių testavimo

Informacija dėl m okinių testavimo COVID 19 ligai įtarti Alizavos pagrindinėje mokykloje

Skaityti čia: 

 
 
Mokinių vežiojimo grafikas

 
 
Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projektas
Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projektas

Alizavos pagrindinė mokykla 2021/2022 mokslo metais dalyvaus Kultūrinių intervencijų projekte „Istorijos. Vaizdais ir garsais“. Projektą vykdys medijų edukacijos ir tyrimų centras „Meno avilys“.

Šiuo projektu bus siekiama paskatinti mokytojus ir mokinius ieškoti bei atrasti kūrybos idėjų ir istorijų kasdienybėje, artimoje aplinkoje, mezgant santykį su vietos bendruomene, bei pažvelgti į meną kaip į daugialypį kultūros reiškinį, analizuojamą iš įvairių ugdymo dalykų perspektyvų.

plačiau
 
Organizuojama valstybės lėšomis finansuojama vaikų vasaros stovykla

Rugpjūčio 23-30 dienomis organizuojama valstybės lėšomis finansuojama vaikų vasaros stovykla „Būk aktyvus ir sužinok“.  Stovyklos tikslas - mažinti mokinių mokymosi praradimus, patirtus dėl COVID-19, didinti mokymosi motyvaciją, stiprinti žinias, gebėjimus ir įgūdžius matematikos, gamtos mokslų ir kalbų srityse.

Projekto koordinatorė – kūno kultūros mokytoja Jūratė Ažubalytė.

 
 
Dėl paramos mokyklai

 
 
Alizavos pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaita

Kupiškio r. savivaldybės taryba nusprendė pritarti Alizavos pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai

 
 
Vadovo 2020 metų veiklos ataskaita

Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos direktoriaus Gintaro Paškausko 2020 metų veiklos ataskaita

 
 
Rekomendacijos mokiniams, kaip padėti sau COVID-19 pandemijos metu

Rekomendacijos mokiniams, kaip padėti sau COVID-19 pandemijos metu

 
 
Atlikta Alizavos mokyklos stadiono rekonstrukcija
Atlikta Alizavos mokyklos stadiono rekonstrukcija

Įgyvendinta sutartis dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto Nr. SP2019-1-110 „Alizavos mokyklos stadiono rekonstrukcija“ įgyvendinimo ir tęstinumo įsipareigojimų vykdymo“, kurią pasirašė Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) ir Kupiškio rajono Alizavos pagrindinė mokykla, atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 29 d. įsakymą Nr. V-868 „Dėl finansavimo skyrimo sporto projektams, susijusiems su esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu“.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Alizavos pagrindinės mokyklos esamo stadiono būklę, rekonstruojant esamus sporto paskirties inžinerinius statinius ir sudaryti palankias sąlygas ugdyti Alizavos krašto vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir neįgaliųjų fizinį aktyvumą, siekiant populiarinti sveiką gyvenseną ir sporto veiklas.

plačiau
 
Elektroninių atliekų surinkimas
Elektroninių atliekų surinkimas

Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla dalyvauja nacionaliniame ekologiniame projekte „Mes rūšiuojam“, kurio metu už priduotas elektros įrenginių atliekas gauna taškus, o juos verčiame prizais. 2019 m. Alizavos pagrindinė mokykla surinko 5 535 kg elektroninių atliekų ir 40 kg panaudotų baterijų ir pelnė 538 taškus- eurus. Už šią sumą išpirktos partnerio Strategija - www.GoCrazy.lt- renginių programos 1-4 klasių ir 5-10 klasių mokiniams. Dėl draudimo organizuoti viešus renginius programos nukeltos į pavasarį.

Prasidėjo naujo sezono elektroninių atliekų surinkimas. Spalio 29 d. ( kitą ketvirtadienį) Alizavos pagrindinė mokykla su seniūnijos transportu surinkinės pagedusią elektroninę įrangą iš visų Alizavos seniūnijos kaimų gyventojų. Nuoširdžiai prašome iki 27 d. (antradienio) pranešti turinčius elektroninių ar stambios buitinės technikos atliekų, atvažiuosime paimti iš Jūsų namų.

Tegul atliekos virsta smagiomis pramogomis!

 
 
1   2   3   4   10  20  30  40  50  60  sekantis  >>