Naujienos
Alizavos pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaita

Kupiškio r. savivaldybės taryba nusprendė pritarti Alizavos pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai

 
 
Vadovo 2020 metų veiklos ataskaita

Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos direktoriaus Gintaro Paškausko 2020 metų veiklos ataskaita

 
 
Susipažinkite su Mokyklos taryba

Mokyklos Taryba išsirinko pirmininkę. Tai mokytoja Svetlana Bernotienė. Pavaduotoja - mokytoja Vitalija Mikšienė. Sekretorė - mokytoja Irėna Dugnienė.

Mokyklos tarybos nariai:

Mokytojos:  Zita Aukštikalnienė ir Jūratė Ažubalytė;

Tėvelių atstovai: Agnė Gumbinienė, Kristina Liaudanskė, Ingrida Balčiūnienė, Inga Bastonienė, Ričardas Vaitiekūnas;

Mokinių atstovai: Osvaldas Laucius, Orinta Šližytė, Imantas Meškelis, Matas Rasimavičius ir Evelina Murinaitė;

Bendruomenės atstovai: Raminta Ribokaitė, Rūta Radavičienė ir Laimutė Dešrienė.

 
 
Alizavos pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymas

DĖL ŠVIETIMO VEIKLŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO NUO 2021 M. SAUSIO 4 DIENOS

Žiūrėti čia

 
 
Administracijos direktoriaus įsakymas

DĖL VEIKLŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO                                                                       NUO 2021 M. SAUSIO 4 D.

 
 
Nuotolinės užduotys

1-10 KLASIŲ MOKINIAMS NUOTOLINĖS UŽDUOTYS BUS TAMO DIENYNE

 
 
Mokyklos tarybos posėdis nuotoliniu būdu

Pirmasis naujos mokyklos tarybos posėdis (nuotoliniu būdu) vyks 2021m. sausio 5 d. 14 val.
 

 
 
Direktoriaus įsakymas

Dėl švietimo veiklų organizavimo ir vykdymo grįžus po Kalėdinių atostogų

 

 
 
Rekomendacijos mokiniams, kaip padėti sau COVID-19 pandemijos metu

Rekomendacijos mokiniams, kaip padėti sau COVID-19 pandemijos metu

 
 
Atlikta Alizavos mokyklos stadiono rekonstrukcija
Atlikta Alizavos mokyklos stadiono rekonstrukcija

Įgyvendinta sutartis dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto Nr. SP2019-1-110 „Alizavos mokyklos stadiono rekonstrukcija“ įgyvendinimo ir tęstinumo įsipareigojimų vykdymo“, kurią pasirašė Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) ir Kupiškio rajono Alizavos pagrindinė mokykla, atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 29 d. įsakymą Nr. V-868 „Dėl finansavimo skyrimo sporto projektams, susijusiems su esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu“.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Alizavos pagrindinės mokyklos esamo stadiono būklę, rekonstruojant esamus sporto paskirties inžinerinius statinius ir sudaryti palankias sąlygas ugdyti Alizavos krašto vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir neįgaliųjų fizinį aktyvumą, siekiant populiarinti sveiką gyvenseną ir sporto veiklas.

plačiau
 
1   2   3   4   10  20  30  40  50  60  sekantis  >>