Veiklos sritys » Ugdymo organizavimas

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę nuo 7 val. iki 18 val..
Mokslo metai mokyklos sprendimu pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas
skirstomi pusmečiais.

I pusmetis                                                                II pusmetis

Rugsėjo 1 d. - sausio 31 d.                      Vasario 1 d.- birželio 22 d. (5-10 kl.)

                                                                 Vasario 1 d. - birželio 8 d. ( 1-4 kl. ir JIUG)

  

I pusmečio tvarkaraštis

Neformalaus ugdymo tvarkaraštis

Pamokų laikas

1. 8.30 - 9.15

 ( 10 min. pertrauka)

2. 9.25 – 10.10

  ( 10 min.)

3. 10.20 – 11.05

  ( 20 min.)

4. 11.25 – 12.10

    ( 10 min.)

5. 12.30 – 13.15

   ( 10 min.)

6. 13.25 – 14.10

   (10 min)

7. 14.20 – 15.05