Veikla

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

2019- 2020 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų  planas

pradžia 

 

tęsinys 

 

Ugdymo organizavimas 2019-2020 mokslo metais:

 

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę nuo 7 val. iki 18 val..
Mokslo metai mokyklos sprendimu pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas
skirstomi pusmečiais.

I pusmetis II pusmetis
Rugsėjo 1 d. - sausio 26 d.

                    Sausio 27 d. - birželio 23 d. (5-10 kl.).

                    Sausio 27 d. - birželio 09 d. (1-4 kl. ir JPUG).

 

 

2019 - 2020 mokslo metų  2 pusmečio tvarkaraštis

 

Neformaliojo ugdymo  tvarkaraštis 

 


       


 

 

Pamokų laikas:

1. 8:30 - 9:15
2. 9:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
4. 11:35 - 12:20
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05