Struktūra ir konktaktai » Mokytojai

2020/2021 m.m. mokytojų kolektyvas


Klasių vadovai

Klasė (grupė) Vardas, Pavardė
MIPUG Rima Dyraitė
1; 4 Asta Balčiūnienė
2; 3 Aiva Janušauskienė
5 Rima Dyraitė
6 Svetlana Bernotienė
7,8 Jūratė Kuliukienė
9 Rita Mažylienė
10 Jūratė Kuliukienė