Struktūra ir konktaktai » Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos pirmininkė

 

Reda Petkevičienė

Jūratė Kuliukienė - lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja, Alizavos pagrindinė mokykla, mokyklos tarybos pirmininkės pavaduotoja;

Inga Inapienė – geografijos mokytoja – metodininkė, Alizavos pagrindinė mokykla;

Gražina Kigaitė – vyresnioji socialinė pedagogė, Alizavos pagrindinė mokykla, mokyklos tarybos sekretorė;
Reda Petkevičienė – mama, Alizavos pagrindinė mokykla, mokyklos tarybos pirmininkė;
Sandra Škinderytė - mama, Alizavos pagrindinė mokykla;
Regina Balnevičienė - mama, Alizavos pagrindinė mokykla;
Rusnė Baliūnaitė – 10 klasės mokinė, Alizavos pagrindinė mokykla;
Kajus Gudonis – 10 klasės mokinys, Alizavos pagrindinė mokykla;
Lukas Babachinas – 9 klasės mokinys, Alizavos pagrindinė mokykla;
Irena Dugnienė – lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja, Antašavos mokykla-daugiafunkcis centras;
Aldona Laužikienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja, Antašavos mokykla-daugiafunkcis centras;
Rūta Radavičienė – mama, Antašavos mokykla-daugiafunkcis centras;
Agnė Gumbinienė – mama, Antašavos mokykla-daugiafunkcis centras;
Irūna Vanckevičiūtė – 8 klasės mokinė, Antašavos mokykla-daugiafunkcis centras;
Kristina Keraitytė - – 8 klasės mokinė, Antašavos mokykla-daugiafunkcis centras;
Raminta Ribokaitė – Alizavos seniūnijos seniūnė;
Erika Petronienė – Alizavos seniūnijos bendruomenės deleguota narė.


Mokyklos tarybos veiklos aprašas pateiktas mokyklos nuostatuose, V skyriaus (Mokyklos savivalda) 32-39 skirsniuose.