Struktūra ir konktaktai » Darbo grupės

 Atestacijos komisija:

 

1. Gintaras Paškauskas, mokyklos direktorius

2. Daiva Miciūnienė, anglų kalbos mokytoja

3. Rasa Šlekienė, dorinio ugdymo mokytoja

4. Birutė Kairaitienė, Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro mokytoja

5. Danutė Zovienė, Salamiesčio pradinio ugdymo skyriaus mokytoja

6. Virginija Vanagienė,Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro skyriaus vedėja

 


Vaiko gerovės komisija:

 

1. Svetlana Bernotienė, pirmininkė

2. Gražina Kigaitė, pavaduotoja

3. Asta Balčiūnienė, narys

4. Daiva Miciūnienė, narys

5. Vitalija Mikšienė, narys 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupė:

 

1. Gintaras Paškauskas - grupės vadovas,direktorius

2. Eimutis Sarsevičius - vadovo pavaduotojas, CS organizatorius

3. Sandra Baliūnienė - atsakinga užinformacijos priėmimą ir perdavimą, ūkvedė

4. Danutė Miknevičienė - narė, bibliotekininkė

5. Gražina Kigaitė - narė, soc. pedagogė


 ---------------------------------------------------------------------------------------------                 

Mokyklos veiklos įsivertinimo grupė:

 

1. Daiva Miciūnienė -  vadovė, mokytoja;

2. Vitalija Mikšienė - narė, mokytoja;

3. Rita Mažylienė - narė, mokytoja.