Naujienos
Žiūrėjome lėlių spektaklį

Lapkričio 22 dieną aktyviausi Alizavos mokyklos  bendruomenės pasakų skaitytojai apsilankė Panevėžio lėlių vežimo teatre. Grožėjosi senos lietuvių liaudies pasakos „Našlaitė Elenytė ir Jonukas avinukas“ nauju moderniu pastatymu.

                      Tviskantis metalinis saulės diskas džiovinte džiovino ne tik broliuko Jonuko gerklę, bet ir visų žiūrovų. „Negerk, broliuk, kumeliuku pavirsi!“ Masyvi žirgo galva, pagaugais einantis žvengimas, galinga jaučio figūra, baisus maurojimas kėlė šiurpą, stiprino artėjančios nelaimės nuojautą. Jonukas trokšta, nebepaeina ir... nebesiklauso sesės perspėjimo. Atsigeria iš pėdos ir pavirsta baltu avinuku. Išsiskleidžia didžiulės juodos žirklės- piktosios raganos kerai. Gražuolis karalaitis, balta nuotaka Elenytė- nuostabios lėlės. Įspūdingi aktorių balsai, meistriškas lėlių valdymas atima žadą. Sustingstame sekdami pasakos veiksmą. Laimingi atsidūstame, kai viskas gerai baigiasi. Vikrusis broliukas avinukas pabėga nuo persekiotojų ir didvyriškai subado priešus. Piktieji burtai išsisklaido. Sesytė Elenytė ir broliukas avinukas atvirsta žmonėmis. Spektaklis abejingų nepalieka. Lėlės priverčia džiaugtis ir liūdėti ne tik mažąjį, bet ir suaugusį žiūrovą.

                      Po spektaklio žiūrėjome video filmą apie klajojantį po Lietuvą vežimą, sustojantį ir vaidinantį pačiuose atokiausiuose kaimuose ir miesteliuose. Aktorius lėlininkas supažindino su įvairiausiomis lėlių rūšimis ir jų valdymo sistemomis. Labai pasisekė mūsų Ugnei. Ją aktorius pakvietė valdyti lėlę Mezgėją. Daug juoko sukėlė šokanti lėlė „Ala Borisovna“.

                      Valanda lėlių teatre akivaizdžiai pademonstravo, kaip pasaka sujungia kartas.

 

                      Danutė Miknevičienė, Alizavos pagrindinės mokyklos bibliotekininkė