Naujienos
Šventėme džiaugsmo šventę

Skatindama jaunimo pagarbą tradicijoms ir pilietiškumui Alizavos pagrindinės mokyklos bendruomenė susidurdavo  su opia problema. Neturėjome svarbiausio tautinio simbolio- Kupiškio krašto tautinių kostiumų. Be jų mokykloje organizuojamos tautinės šventės buvo neišvaizdžios, stigo autentiškumo, prastokai mokiniai atrodydavo „Tramtatulio“ konkursuose.

Šioms vertingoms materialinėms vertybėms įsigyti pasiryžome teikti projektą SMScredit .lt inicijuojamai paramų programai „Geridarbai.lt“. Sutelkėme jėgas ir nuo rugsėjo 1 iki 30 d. atkakliai rinkome balsus savo projektui. Nelengva buvo, nes susirungėme su anksčiau jau laimėjusiomis šį konkursą Vilniaus įmonėmis. Savo atkaklumu įveikėme priešininkus ir, surinkę net 6305 balsus, gavome paramą savo projektui!

Lapkričio 17 d. organizavome mokykloje gražią folkloro šventę „Dijūta, kalnali!“. Naujaisiais autentiškais Kupiškio krašto tautiniais kostiumais aprengėme šventės vedėjus- ketvirtaklasius Eveliną ir Eimantą Čereškevičius, Auritą Trasykytę (5 kl.) ir Eimuntą Kumpelį (8 kl.).  Mūsų pasveikinti atvyko folkloro grupė „Tyrulys“ iš Šepetos Almos Adamkienės mokyklos ir jų vadovė Jūra Jurėnienė. Tyruliečiai netgi specialiai sukūrė linksmą meninę kompoziciją  apie tai, kaip mes rinkome balsus tautiniam kostiumui. Nuotaikingą ir gražią programą padovanojo linksmieji „Zbitkai“ ir dar linksmesnė jų mokytoja Daiva Palionienė  iš P. Matulionio progimnazijos. Gražių kupiškėniškų dainų, ratelių vaikus išmokė Alizavos mokyklos muzikos mokytojos Laimutė Vaidilienė ir Zita Lukoševičienė. Šokio mokytoja Irmina Puipaitė  su penktaklasiais  pastatė smagią „Paukštininkų polką“. Užtraukėme  kupiškėnų himną „Oi, jūs susiedai!“.  Kojos pačios pradėjo kilnotis, kai užgrojo folkloro ansamblis „Tykutis“ iš Pasvalio r. Valakėlių skyriaus. Ansamblio vadovai Lina ir Albertas Bartašiai. Padainavę, pasišokę, ragavome mokinių mamyčių, Rimos Jonutienės ir Vilmos Šešeikienės, išvirtą labai gardžią košę ir kvapniąją mėtų arbatą. Garsiai skambėjo bendra dalyvių sutartinė „Dijūta, kalnali!“. Atsisveikinant šventės vedėjai linkėjo, kad ši gimtos tarmės šventė Alizavoje būtų ne paskutinė.

Danutė Miknevičienė, Alizavos pagrindinės mokyklos bibliotekininkė