Naujienos
Sutelkėme jėgas ekologijai

Alizavos pagrindinės mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja projekte „Mes rūšiuojam“, kurį organizuoja Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ ir UAB „Atliekų tvarkymo centras“.
Mokiniai, jų tėveliai ir mokytojai rinko buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos atliekas bei panaudotas nešiojamas baterijas. Rudeninio etapo metu surinkome 1377 kg  EEĮ ir 15 kg NB. Aktyviai sudalyvavome ir pavasariniame etape. Šiandien UAB „Atliekų tvarkymo centro“ automobilis išvežė 886 kg EEĮ ir 26 kg NB. Taigi iš viso išvežėme 2 265 kg EEĮ ir 41 kg NB!  Už surinktą 1t EEĮ gausime 300 taškų už už 1kg NB- 1 tašką.  Taigi uždirbome beveik 700 lt! Kadangi projektas orientuotas į švarią aplinką, sportą, aktyvų gyvenimo būdą, todėl už surinktus pinigus galėsime išsirinkti sporto prekių iš projekto partnerio www.st-sport.lt
Nuoširdžiai dėkojame pavasarinėje akcijoje labai aktyviai talkinusiems tėveliams: Daliui Baronui, Sergejui Kočijevui, Vytautui Skaburskiui, Andrejui Vareikai; mokytojams: Eimučiui Sarsevičiui, Stanislavai Šarkienei, Jūratei Kuliukienei;  mokiniams: Dalei Miknevičiūtei, Klementinai Pūkaitei, Andrejai , Viktorijai ir Laurynui Vareikoms, Airai Balnevičiūtei, Monikai Kočijevaitei, Steponui Ulinskui, Kotrynai ir Adelei Baronaitėms, Inetai Medelinskaitei, Justui Puzeliui, Jonei Baradinskaitei, Auridui ir Imantui Meškeliams, Aurelijui Janučiui, Neringai Skaburskytei, Auritai Trasikytei, Imantui ir Evelinai Dereškevičiams, Rokui Vaitiekūnui.

Danutė Miknevičienė, akcijos „Mes rūšiuojam“ mokykloje koordinatorė