Naujienos
Surinkome daugiausiai taškų Kupiškio rajone!

Kupiškio r. Subačiaus gimnazija- 203 kg  el. atliekų,  1 kg panaud.baterijų, surinko 62,90 taškus

Kupiškio r. Alizavos pagr. m-kla-2237kg  el. atliekų, 41kg pan. baterijų, surinko 753,10 taškus

Kupiškio r. Antašavos pagrindinė mokykla – 521kg el.atliekų, 9 kg  pan. baterijų, surinko 174,30 t.

Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla- 295kg e.at., 1kg pan. bat. , surinko 90,50 t.

Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko pagr. mokykla- 396kg el. atl., 2 kg pan. bat.,surinko 122,80 t.

Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinė mokykla- 314kg el. atl., 6 kg, surinko 106,20 t.

Kupiškio r. Šepetos A. Adamkienės pagr. mokykla- 247 kg el.atl.,8 kg pan. bat., surinko 90,10 t.

Kupiškio Kupos pradinė mokykla-  1104 kg el. atl. ,  33 kg. pan bat., surinko  397,20 t.

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla- 2318 kg el. atl., 19 kg pan bat., surinko 733,40 t.

Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelis-darželis- 77 kg. el. atl.,  surinko 23,10 t.

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis "Obelėlė"-  119 kg el. atl., 2 kg pan. bat., surinko 39,70 t.

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis "Saulutė"-  1084 kg el. atl., 28 kg pan. bat., surinko 381,20 t.