Naujienos
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena šiemet Kupiškyje minėta gamtos apsuptyje

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena jau eilę metų Kupiškio rajono savivaldybės vadovų dėka švenčiama su žurnalistais. Šiemet toks minėjimas, kurio pavadinimas ir pagrindinė tema buvo „Fizinės ir dvasinės sveikatos bei šviesos šaltiniai“, vyko Uoginių kaime esančiame Adomo Petrausko muziejuje.
Čia susirinko ne tik renginio iniciatoriai ir organizatoriai – Savivaldybės atstovai, bet ir žurnalistai, kai kurių mokyklų laikraščių bendradarbiai, kiti svečiai.
Popietę šventės dalyviai praleido labai gerą aurą turinčioje vietoje – amžinos atminties Adomo Petrausko muziejuje, kur kiekvienas kampelis turi savo istoriją, yra svarbus ir kurtas su meile.
Susirinkusiesiems buvo priminta, kad kaip tik didžiulės meilės savo kalbai ir kultūrai bei spaudai vedami, knygnešiai, aukodami savo sveikatą, laisvę ir netgi gyvybę, gabeno Mažojoje Lietuvoje spausdintą lietuvišką spaudą lotyniškais rašmenimis. Ir nors po 1863 m. sukilimo caras dėjo visas pastangas, kad lietuviai rašytų vadinama kirilica – lietuviškus žodžius rusiškais rašmenimis – labai šviesių ir pasiaukojančių žmonių dėka po 40 m. spaudos draudimas buvo panaikintas.
Nepaprastame gamtos ir žmogaus rankomis sukurtame kampelyje šventė vyko net keliose erdvėse. Susirinkusieji prisistatė ir pasakojo, kaip yra susiję su žurnalistika: šioje srityje dirba ar dirbo, nori šią specialybę studijuoti, yra susiję tuo, kad naudojasi visuomenės informavimo priemonėmis ar kitaip. Taip pat kalbėta ir apie susirinkusiųjų sąsajas su lietuvių kalba bei knygomis.
  Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis, sveikindamas susirinkusius, pabrėžė, kad turime didžiuotis lietuvių kalba, nesižavėti užsienio kalbomis labiau nei gimtąja, ypač – jei ją studijuoja pasaulio mokslininkai kaip vieną iš sudėtingiausių ir įdomiausių, taip pat – gerbti ir skaityti knygas.
  Ilgamečiai žurnalistai Eugenija ir Rimantas Urbonai papasakojo, kaip patys pakliuvo į žiniasklaidą, ką jiems teko dirbti, ką per ilgus metus teko patirti, pažinti, pamatyti. E. Urbonienė taip pat pabrėžė ir kupiškėniškos tarmės mokymosi ir išlaikymo svarbą.
  Šventėje dalyvavo ir Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė, kuri džiaugėsi muziejaus lankymu, istorinių datų minėjimu, pagalba kalbai ir knygai.
Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Edikas Puipas prisipažino nuo jaunų dienų susiję su viena žurnalistikos rūšimi – fotografija, kurios nepamiršo ir iki šiol.
Šventėje dalyvavę Alizavos pagrindinės mokyklos laikraštuko „Šratinukas“ atstovės, vadovaujamos bibliotekininkės Danutės Miknevičienės, labai originaliai dėkojo už pakvietimą dalyvauti: pritardamos gitara, sudainavo savo pačių kurtą dainą. Merui alizaviškės įteikė didžiulį iš savo laikraštuko numerių padarytą šratinuką, o kitiems susirinkusiems dovanojo laikraštuko numerių.
Povilo Matulionio progimnazijos laikraščio „Matulionietis“ atstovai taip pat dalyvavo šventėje, lydimi psichologės Astos Kalvelytės. Iš Subačiaus gimnazijos atvyko mokytoja Lina Kilienė ir jaunosios laikraščio „Gimnazijos pulsas“ leidėjos.
Paėjėję arčiau laužavietės, kur suposi didžiulis žolelių arbatos puodas, šventės dalyviai plačiau sužinojo apie kai kuriuos fizinės ir dvasinės sveikatos šaltinius. Meras dalijosi savo patirtimi apie fazinį krūvį ir nuolatinį judėjimą, būtinybę kuo anksčiau pradėti galvoti apie savo sveikatą, o ne tada, kai suriečia kokia liga. Taip pat Savivaldybės vadovas dalijosi savo paties išbandytais metodais, kaip kiek įmanoma labiau sumažinti stresą.
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienoje taip pat dalyvavo Lietuvos ūkininkių draugijos Kupiškio koordinacinio centro „Sodžius“ atstovė, sveikos gyvensenos propaguotoja, besidominti įvairiomis gamtos dovanomis – bakšėniškė Aldona Einorienė. Ji ne tik papasakojo apie auginamas žoleles, bet ir pavaišino gardžia arbata bei davė paskanauti medaus žolės, saldesnės už cukrų ir karčių, tačiau dosnių visais mikroelementais dilgėlių ir kiaulpienių sulčių.
Vėliau susirinkusieji buvo suskirstyti į tris komandas ir gavo užduotį sugalvoti savo komandos pavadinimą, jos šūkį ir sukurti nepriklausomą rajono laikraštį – parašyti apie norimas rubrikas, temas, autorius ar iliustracinę medžiagą.
Po 20 minučių, per kurias komandos nuoširdžiai paplušėjo skirtinguose muziejaus sodybos kampeliuose, komandos pristatinėjo savo originalius ir šmaikščius pasiūlymus.
Taip pat susirinkusieji apžiūrėjo nuotraukų iš senesnių Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos minėjimų, vėliau išsitraukė po dovanėlę iš „laimės šulinio“ ir visi kartu pasivaišino gamtoje tinkančiais užkandžiais.

   Fotografavo Stasė Krestovienė

   Miglė Savukaitė,
   Mero patarėja