Naujienos
Protų ringas

Balandžio 26 d. Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka prisipildė jaunatviško šurmulio. Viktorinoje „Ką žinai apie 1863 m. sukilimą?“ susirungė net 6 komandos – Antašavos pagrindinės mokyklos „KNYGNEŠIAI“ (istorijos mokytoja – metodininkė Lidija Žekonienė), Alizavos pagrindinės mokyklos „KOMANDA“ (istorijos mokytojas – metodininkas Aurimas Martinka), Noriūnų J. Černiaus pagrindinės mokyklos „KARO VADĖS“ (istorijos mokytoja – metodininkė Jugasė Kovaliūnienė), Kupiškio P. Matulionio progimnazijos „SUKILĖLIAI“ (istorijos mokytoja Nijolė Puzelienė ir Jovita Bražiūnienė), Kupiškio L. Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos „PATRIOTAI“ (vyr. mokytoja Lidija Galinienė), ir Subačiaus gimnazijos „S. PATRIOTAI“ (istorijos mokytoja – metodininkė Rimutė Nekrašinskienė).
  Kupiškėnų protų ringo organizatoriai – Kupiškio Kultūros ir švietimo skyrius, Kupiškio etnografijos muziejus ir Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, informacinis partneris – rajoninis laikraštis „Kupiškėnų mintys“, rėmėjai – Kultūros rėmimo fondas, Kupiškio rajono savivaldybė ir „Naisių vasaros“ mecenatas Ramūnas Karbauskis. Komandų atsakymus vertino – Kultūros ir švietimo skyriaus vyr. specialistė Irena Mockuvienė, Kupiškio etnografijos muziejaus darbuotoja Giedrė Zuozienė ir viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Lina Matiukaitė.
    Viktorinos tikslas – ugdyti kultūringą ir kūrybingą savo tautos istoriją suvokiančią asmenybę bei sudaryti sąlygas mokiniams įtvirtinti istorijos žinias, įgūdžius ir gebėjimus rajono bendraamžių tarpe. Turnyrą sudarė 3 turai po 10 klausimų. I turas – bendrieji klausimai, II – istoriniai šaltiniai, III – iliustracijos. Teisingas, išsamus atsakymas buvo vertinamas 1 tašku, už nepilną atsakymą skiriama 0,5 taško. Viktorinos klausimai apėmė laikotarpį nuo 1861 m. baudžiavos panaikinimo iki 1905 m. Vilniaus Didžiojo Seimo.
    Kupiškėnų protų ringe kova prasidėjo nuo pirmo turo. Viktorinos dalyviai, atidžiai ir susikaupę, klausė renginio vedėjo Aurimo Martinkos užduodamų klausimų bei pasitelkę visas turimas žinias, gebėjimą savarankiškai ir kūrybingai mąstyti, atsakinėjo į pateiktus klausimus. Pirmojo turo rezultatai nebuvo džiuginantys, nes maksimalus surinktų balų skaičius buvo tik 5 taškai, kuriuos iškovojo „S. PATRIOTŲ“ komanda (kapitonas Aurimas Čekanauskas). Antrajame ture į priekį išsiveržė jauniausia protų ringo dalyvių komanda „SUKILĖLIAI“ (kapitonas Vygantas Valma) surinkusi 8 taškus. Didžiausia įtampa buvo jaučiama prasidėjus trečiajam turui, nes skirtumas tarp komandų buvo labai mažas. Trečiojo turo metu sėkmė nusišypsojo net dviems komandoms surinkusioms vienodai – po 8 taškus: „KOMANDAI“ (kapitonė Dalė Miknevičiūtė) ir „PATRIOTAMS“ (kapitonas – Hetvildas Petkūnas).
    Susumavus visų trijų turų taškus paaiškėjo, kad vienodą taškų skaičių surinko, tiek Alizavos pagrindinės mokyklos, tiek Subačiaus gimnazijos komandos. Vertinimo komisija, remdamasi viktorinos nuostatais, (surinkus vienodą taškų skaičių laimi ta komanda, kuri paskutiniame ture surinko daugiau taškų) nutarė: pirmąją vietą skirti Alizavos pagrindinės mokyklos „KOMANDAI“, kuri surinko 19,5 taško, antrąją vietą – Subačiaus gimnazijos „S. PATRIOTŲ“ komandai. Nuo jų labai mažai atsiliko ir trečiąją vietą laimėjo Kupiškio L. Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos „PATRIOTAI“ pateikę 19 teisingų atsakymų. Ketvirtoji vieta atiteko Kupiškio P. Matulionio progimnazijos „SUKILĖLIŲ“ komandai (18 taškų), penktoji – Noriūnų J. Černiaus pagrindinės mokyklos „KARO VADĖMS“ (kapitonė Rūta Zabulytė) surinkusioms 17 taškų, o šeštieji liko Antašavos pagrindinės mokyklos „KNYGNEŠIAI“ (kapitonė Viltara Karaliūnaitė) gavę 15,5 taško.
    Visi viktorinos dalyviai buvo apdovanoti diplomais ir rėmėjų dovanomis, mokytojai – padėkos raštais. Renginio pabaigoje skanavome didžiulį tortą, užsigerdami karšta arbata ir dalinomės patirtais įspūdžiais.

    Jolita Janušonienė, Kupiškio r. savivaldybės vaikų literatūros skyriaus vedėja