Naujienos
Žinutė tėvams

Informacija mokinių tėvams/globėjams/rūpintojams

Vaikui susirgus, iš karto būtina apie ligą informuoti klasės auklėtoją/mokytoją.

Prieš išleidžiant sūnų/dukrą/globotinį po ligos (karščiavimo, kosėjimo, viduriavimo ir pan.) į mokyklą, tėvai/globėjai/rūpintojai būtinai privalo informuoti klasės auklėtoją/mokytoją ne vėliau kaip prieš dieną. Išleiskite į mokyklą tik pasveikusį vaiką.

Visi atsakingai elkitės savo ir kitų žmonių atžvilgiu.

 

 

 
 
Ekstremalių situacijų vadovo nauji sprendimai

Dėl neformaliojo švietimo organizavimo

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo 

 

Dėl pradinio ugdymo organizavimo 

 

Dėl pagrindinio ugdymo organizavimo

 
 
Svarbu!

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro parengti algoritmai dėl Covid-19

 
 
Eksrtremalios situacijos valdymo tvarka

KUPIŠKIO R. ALIZAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
EKSTREMALIOS SITUACIJOS VALDYMO TVARKA 2020-2021 m.m.

 

 
 
Saugos reikalavimų atmintinė
Saugos reikalavimų atmintinė

1.Tėvai (globėjai), išleisdami vaiką į mokyklą, kiekvieną rytą atidžiai stebi, ar vaikas neturi temperatūros, nekosti, nečiaudi. Jeigu yra šie simptomai, vaiko į mokyklą neleidžia ir apie tai informuoja klasės auklėtoją (mokytoją).
2. Jei vaikas karščiuoja, tėvai skubiai kreipiasi į šeimos gydytoją. Į mokyklą vaikas grįžta visiškai pasveikęs ir tik su gydytojo pažyma.
3. Važiuojant mokykliniu autobusu mokiniams dėvėti kaukes būtina (be kaukės į autobusą neįleidžiami). Kaukes nusiima tik atėjęs į savo klasę. Kaukėmis vaikus aprūpina tėvai.
4. Nevažiuojantis mokinys, prieš įeidamas į mokyklą, užsideda kaukę, kurią nusiima tik savo klasėje.
5. Kaukės dėvimos mokyklos koridoriuose, einant į valgyklą. Valgykloje laikomasi saugaus atstumo (1-2 metrų) ir valgoma tik nurodytos pertraukos metu.
6. Nusiėmęs kaukę, mokinys ją įsideda į maišelį, o maišelį – į kuprinę (ant suolo kaukė negali būti padėta).
7. Rankos dezinfekuojamos (plaunamos muilu) prieš valgį, po fizinio lavinimo pamokos, pasinaudojus tualetu ir t. t. pagal poreikį.
8. Po pamokų mokinys klasėje užsideda kaukę ir eina į autobusą arba namo.
9. Ne mokytojai ir ne mokiniai į mokyklą patekti negali. Esant reikalui, kreipiasi į prie durų budintį asmenį.

10. Rugsėjo 1 dieną pradinių klasių mokinius į klasę palydi tik vienas iš tėvų/globėjų/rūpintojų.

 

 
 
Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijos

Bendros rekomendacijos

Ikimokyklinis ugdumas

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas

Neformalusis vaikų švietimas

 
 
Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto vykdytojas yra Švietimo aprūpinimo centras.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos veiklos apima gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimą bei gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimą.

Daugiau informacijos galite rasti projekto svetainėje „Vedlys“ adresu: http://www.vedlys.smm.lt

 

 
 
Aukštaitijos regiono etninėje kultūros olimpiadoje - 3 vieta!
Aukštaitijos regiono etninėje kultūros olimpiadoje - 3 vieta!

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados Aukštaitijos regioninis turas įvyko 2020 m. birželio 16 d. nuotoliniu būdu. Organizatoriai – Aukštaitijos etninės kultūros globos taryba. Jame dalyvavo 23 mokiniai iš rytų ir vakarų Aukštaitijos rajonų. Kupiškio rajonui atstovavo 2 mokinės iš Povilo Matulionio progimnazijos ir Alizavos pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinė Aurita Trasykytė.

plačiau
 
Didžiuojamės puikia mokine
Didžiuojamės puikia mokine

Eiva Balčiūnaitė geriausiai atliko 2020 m. nacionalinio kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso užduotis iš Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos 4 klasės mokinių. Mokinė apdovanota Švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus diplomu.
 

plačiau
 
Mokinių pasirinkti kūrybiniai projektai

Skelbiame gerai ir labai gerai besimokančių mokinių pasirinktų asmeninių kūrybinių projektų, kuriuos jie atliks nuo birželio 4  iki 15 d. sąrašą (pagal mokomuosius dalykus).

Sąrašas

Sąrašas su veiklos aprašymu 

10 klasės baigiamsis darbas

 
 
1   2   3   4   10  20  30  40  50  60  sekantis  >>