Naujienos
Mamai

Koncertą pradėjo jaunučių ansamblis su nuotaikinga dainele „Mama zuikienė“. Ansambliui vadovauja mokytoja Rasa Gudonienė. Senelių išmintį apie kasdienę duonelę paporino Kupiškio r. moksleivių lietuvių liaudies atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ dalyvė antrokė Evelina Čereškevičiūtė. Už nuopelnus puoselėjant etnokultūrą pagerbta buvusi mokytoja Aldona Talijūnienė. Mokyklos direktorius Gintaras Paškauskas jai įteikė Kupiškio r. švietimo skyriaus vedėjo Rimanto Jociaus padėką.

                      Mamytėms koncertavo geriausia akordeonistė kupiškėnė Rusnė Baliūnaitė. Rusnė- Kupiškio meno mokyklos III klasės mokinė, jos mokytoja- Genovaitė Bartaševičienė. Rusnė bando jėgas tarptautiniuose akordeonistų konkursuose ir jai tai puikiai pavyksta. Namo Rusnė grįžta su nugalėtojos diplomais. Šventėje Rusnė sugrojo nuostabius kūrinius: „Arija“, „Neutrino“ ir „Krokodilo Genos dainelę“

                      Skambiais posmais savo mamytes sveikino patys mažiausieji priešmokyklinės grupės vaikai. Vadovė Rima Dyraitė. Keletą gražių dainų padainavo 5-8 klasių ansamblis. Vadovė mokytoja Žydrūnė Rakauskaitė. Mamoms dainavo bei šoko pirmokai ir antrokai. Mokytoja Asta Balčiūnienė. Rokenrolą ir Kaubojų šokį linksmai sutrypė šokių būrelio mokiniai. Vadovė Irmina Puipaitė- Narbutienė. Puikiai vaidino mažieji artistai, paruošti dramos būrelio vadovės Romaldos Likienės. „Tramtatulio“ dalyvė devintokė Laura Bartkevičiūtė papasakojo gražių Kupiškio krašto padavimų. Ugnė Užusienytė, Evelina Čereškevičiūtė ir jų vadovė Rasa Gudonienė dainavo labai lyrišką dainą „Kiemo maža gėlytė“, o jaunučių ansamblis- linksmą dainelę apie papūgą Kakadu. „Tramtatulio“ dalyvė trečiokė Aurita Trasykytė pasakojo, kaip mūsų protėviai garbino ugnį.

                      Jaunieji žurnalistai išleido specialų laikraštuką mamytėms ir kiekvienai padovanojo po numerį. Pakvietė spręsti linksmuosius užduočių kalnelius ir laimėti „Šratinuko“ prizą.

                      Lėlių teatriukas suvaidino spektaklį „Susitikimas su jūros arkliukais“ pagal T. Janson knygą „Tėtis ir jūra“. Spektaklio režisierė Irmina Puipaitė- Narbutienė.

                      Šventės vedėja padėkojo mamoms, kad atėjo į šventę, kad išklausė vaikų koncerto. Palinkėjo būti sveikoms, laimingoms ir gražioms.