Naujienos
Į gimtinę šventė vėl atėjo Pakvietė rugsėjis varpeliu.

Naujuosius mokslo metus tradiciškai pradėjome valstybinės vėliavos pakėlimu. Kadangi lijo, visi susirinkome į sporto salę. Džiugu, kad prisirinko labai daug  tėvelių, buvusių mūsų mokyklos mokinių. Smagiai sudainavę savo mokyklos himną, pradėjome šventę. Susirinkusius pasveikino mokyklos direktorius Gintaras Paškauskas. Skambią dainą „Saulės ratas“ atliko mišrus 5-9 klasių ansambliukas. Į priešmokyklinio ugdymo klasę susirinko net 11 mažylių! Gražius pasisveikinimo žodelius tarė mažylė Vakarė Baliūnaitė. Kalbėjo pirmokų mokytoja Asta Balčiūnienė. Renginio vedėja ketvirtokė Rusnė Baliūnaitė išrikiavo pirmokus priesaikai. „Iškilmingai pasižadu, nuo šiol, netingėti anksti atsikelti ir nusiprausti... “ prisiekė šeši pirmokai. Direktorius jiems įteikė po labai svarbų dokumentą Pirmoko pasą. Pirmokus sveikino dešimtokai. Direktorius pristatė klasių auklėtojus ir dalykų mokytojus. Skambant linksmai muzikai visi bėgo sveikinti savo mylimų mokytojų. Mokyklos bibliotekininkė paskelbė ekologinio konkurso „Mes rūšiuojam“ nugalėtojus. Puikius stalo žaidimus direktorius įteikė priešmokyklinei klasei ir antrokų-trečiokų klasėms. Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės padėkomis ir atminimo dovanėlėmis apdovanoti Skaitymo konkurso „Skaitymas: sėkmė ir džiaugsmas“ Kupiškio rajono nugalėtojai: Rusnė Baliūnaitė, Elada Paslauskaitė, Rugilė Kigaitė, Liveta Užusienytė, Dalė Miknevičiūtė. Paskelbta Alizavos pagrindinės mokyklos bendruomenės skaitymo skatinimo projekto „Pasaka- kartų tiltas“ pradžia. Patiems mažiausiems ir 1-4 klasių mokiniams išdalinti kvietimai „Projekto žingsneliai“.

 

Visus visus sveikiname su Naujaisiais mokslo metais!

Mokytojams linkime stiprybės, kantrybės ir neblėstančio entuziasmo jų nelengvame darbe!

Moksleiviams linkime: minties laisvės per lietuvių, logikos per matematiką, atminties per istoriją, spalvų per dailę, jėgų per fizinį!

Mieli tėveliai, išlikite supratingi, nes jūs irgi buvote vaikai!