Naujienos
Dalinosi patirtimi metodinėje praktinėje konferencijoje

Kupiškio rajono Antašavos pagrindinėje mokykloje įvykusioje metodinėje praktinėje konferencijoje „Ugdymas netradicinėse aplinkose“ Alizavos pagrindinės mokyklos mokytojas Eimutis Sarsevičius skaitė pranešimą apie „Alizavos pagrindinės mokyklos bendruomenės dalyvavimą projekto „Drąsinkime ateitį“ veiklose“. 10 klasės mokinė Dalė Miknevičiūtė demonstravo pačios sukurtą filmuką „Alizavos pagrindinės mokyklos piliečių žadintuvas“. Apie įdomiausius mokyklose vykdytus projektus dalinosi patirtimi viso rajono mokyklų mokytojai, moksleiviai, mokyklų vadovai.
„Šratinuko“ inf.