Naujienos
BIBLIOTEKŲ IR LIONS BENDRADARBIAVIMO SĖKMĖ MOKSLEIVIŲ SKAITYMO PROJEKTE

013 m. lapkričio 27 d. Panevėžyje G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje šurmuliavo iš visos Lietuvos į skaitymo šventę suvažiavę moksleiviai.

Čia vyko respublikinio moksleivių skaitymo konkurso „SKAITYMAS: sėkmė ir džiaugsmas“ baigiamasis renginys, laureatų ir dalyvių apdovanojimas. Pasitiktas konkurso dalyvių piešiniais ir recenzijomis papuoštas 2014-ųjų metų kalendorius.

Visų klasių moksleivių skaitymo skatinimo konkursą „SKAITYMAS: sėkmė ir džiaugsmas“ 2013 m. balandžio mėnesį šalies bibliotekose paskelbė Lietuvos LIONS klubų asociacija ir Lietuvos bibliotekininkų draugija kartu su pagrindiniais partneriais Nacionaline M. Mažvydo biblioteka ir Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka. Iš rekomenduojamų lietuvių ir užsienio autorių sąrašo moksleiviai buvo kviečiami skaityti pasirinktą kūrinį ir parašyti jam recenziją, atsiliepimą ar sukurti iliustraciją.

Konkurse dalyvavo 122 Lietuvos bibliotekininkų draugijai priklausančios bibliotekos. Dalyviai iš visos Lietuvos vertinimui pateikė 898 vnt. iliustracijas, 215 vnt. recenzijų.

Baigiamajame konkurso renginyje G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje dalyvauti sukviesta apie 100 konkurso dalyvių iš įvairiausių Lietuvos kampelių, 1-12 kl. vaikai ir jaunimas su pedagogais, tėvais, bibliotekininkais. Renginį moderavo LIONS klubų Lietuvoje Gubernatorė Kristina Vančienė ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Alina Jaskūnienė.

Sveikindama šventės dalyvius Kristina Vančienė sakė, kad LIONS asociacija projektą sumanė įsijungdama į neraštingumo Lietuvoje mažinimo programą, vykdomą LIONS klubų ir pasaulyje. „Mums svarbu, kad jūs skaitytumėt, būtumėte bibliotekų draugai, kad būtumėte šviesūs žmonės, kurie vertins knygą, nepasiduos vien modernioms technologijoms,“ kalbėjo ji ir džiaugėsi, kad į projektą netikėtai įsijungė toks didelis būrys dalyvių, jog rengėjai iš pradžių buvo sutrikę, nudžiugę ir nustebinti.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Alina Jaskūnienė sveikindama susirinkusius taip pat džiaugėsi, kad tiek daug jaunų žmonių atsiliepė į kvietimą dalyvauti, kad tiek skaito knygas, lanko bibliotekas. Ji dėkojo partneriams – Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centrui, renginyje dalyvavusiai jo direktorei Aldonai Augustaitienei, projektui patronažą suteikusiai Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai, kitiems.

Alina Jaskūnienė perskaitė negalėjusios atvykti į renginį Lietuvos Nacionalinės UNESCO komisijos generalinės sekretorės Marijos Drėmaitės sveikinimą konkurso dalyviams: „UNESCO pabrėžia raštingumo svarbą kaip kiekvieno žmogaus teisę. Kalba, raštas ir skaitymas – pamatinės mąstymo, socialinio bendravimo ir žinių įgijimo priemonės, bet kokio ugdymo pagrindas, tai leidžia žmogui jaustis laisvam, pažinti pasaulį, išvengti konfliktų, juos spręsti. Tikimės, kad dalyvavimas projekte praturtins dalyvius kaip nuolat augančias asmenybes.“

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė Rima Maselytėsveikinimo kalboje sakė: „Renginio svečių laukėme kaip draugų, bičiulių, bendraminčių, nes mes neabejojame, kad skaitymas tai – sėkmė ir džiaugsmas, kad tai vienija žmones ir suteikia gyvenimo galimybių ir malonumų“. Direktorė kvietė lankytis savo miestų ir rajonų bibliotekas – bibliotekose yra ką veikti, jos inovatyvios, jose galima lankytis įvairiais klausimais. Ten besilankančius lydi sėkmė, ką matome ir šiandien – jūs esate nugalėtojai, kalbėjo R. Maselytė.  

Pasak Lietuvos LIONS klubų asociacijos vicegubernatoriaus Rimanto Misevičiaus, konkurso sėkmė ir džiaugsmas tai, kad LIONS bibliotekoms padovanojo knygų daugiau negu už 20 tūkstančių litų, kad į konkursą įsitraukė tiek dalyvių. Jis linkėjo sėkmės projektui ir kitais metais, kvietė visiems likti drauge.
  
Pasak konkurso eigą apibendrinusios projekto koordinatorės Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos LBD skyriaus pirmininkės Rūtos Juzėnienės, viena konkurso dalyvių klaidų buvo neatidžiai perskaityti konkurso nuostatai – kai kurie darbai jų neatitiko. „Buvo ir vėlavusių darbų, ir tėvelių skambučių su bandymu paspausti dėl vertinimo, buvo atsiųsta ir piešinių kopijų, tad teko ieškoti ir prašyti originalų“, pasakojo projekto koordinatorė.

„Atrinkus pačius geriausius darbus paaiškėjo, kad tarp atrinktų pakliuvo net trys darbai iš vieno mažo miestelio Kupiškio rajone Alizavos pagrindinės mokyklos,“ atkreipė dėmesį R. Juzėnienė.

Apibendrindama populiariausius dalyvių pasirinktus autorius Rūta Juzėnienė sakė, kad recenzijų daugiausia parašyta Nomedos Marčėnaitės knygai „Lėlė“, Justino Marcinkevičiaus poemėlių ir eilėraščių knygai „Laukinė kriaušė“, iš užsienio rašytojų – Anos Frank „Dienoraščiui“. Iliustracijų daugiausia pateikta Kosto Kubilinsko poemėlei „Ledinukas“, Sergejaus Kozlovo pasakų rinktinei „Ežiukas rūke“, Kristinės Niostlinger pasakai „Nykštukas galvoje“.

Recenzijų darbai buvo vertinami Vilniuje, o piešinius vertino komisija Panevėžyje.

Apie konkurso recenzijas kalbėjusi jų vertinimo komisijai vadovavusi rašytoja, žurnalistė, skaitymo skatintoja Gintarė Adomaitytė sakė, kad svarbiausias atrankos kriterijus buvo autorystė, kūrybiškumas, ar dalyvis rašė pats, savaip, ar pasakojo savo istoriją. „Geroji konkurso pusė – pati idėja, kad dalyviai kviesti iš miestų, kaimų ir miestelių.“ Rašytoja siūlė, kad knygų sąrašas konkurse būtų tik rekomenduojamo pobūdžio, jokiu būdu neprivalomas, juk kalbama apie skaitymo džiaugsmą. „Tie, kurie skaito, visada yra raštingi. Yra konkurso dalyvių balansas tarp pasirinktų lietuvių ir kitų rašytojų, didžioji keistenybė – stipri paauglių grupė, nors sakome, kad jie neskaito. Šiame konkurse laimėjo paaugliai, o Alizava laimėjo, nes esame pastebėję, kad ir mažame miestelyje galima dirbti labai įdomiai,“ kalbėjo rašytoja.

„Didelius dalykus daro didelė siela, dideli norai, fantazija, vaizduotė“, sakė Gintarė Adomaitytė, ir prisiminusi G. Petkevičaitės-Bitės vertybes visiems linkėjo būti inteligentais ir draugauti.

Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos dailės mokytojas, piešinių komisijos pirmininkas Gintaras Grigasdėkojo už iniciatyvą išleisti kalendorių su mokinių piešiniais. „Vertinti buvo nelengva, sakė jis. Trijose amžiaus grupėse išskyrėme po 4 darbus. Iliustruoti tekstą galima tiesiogiai, rinktis sunkesnį kelią – praplėsti tekstą raiškos priemonėmis, atskleisti jausmą, būna, kai iliustracija randasi kaip savarankiškas kūrinys, mažai ką bendro turintis su šaltiniu“. G. Grigas pristatė kalendoriui atrinktas iliustracijas, jų atrinkimą, pasak jo, lėmė darbų meistriškumas, kompozicijos ypatingumas, turtingumas, pasirinktos priemonės, iškalbingumas, nuotaika.

Vilkaviškio LIONS klubo prezidentė Rima Gagienė papasakojo apie konkurso eigą Vilkaviškio rajone – konkursas tapo visuotiniu reiškiniu visame rajone, kai dalyvavo ne tik mokiniai, bet ir šeimų nariai. Skaityti kvietė personažas liūtukas, buvo surengtas skaitymo vakaras prie bibliotekos, kai visi skaitė ir gėrė arbatą šviečiant mėnesienai. Konkursui sulaukta apie 400 darbų iš kaimelių mokyklų, visi dalyviai buvo pavaišinti ledais, apdovanoti skirtukais, kuprinėlėmis, balionais, kitais prizais.

Apie dalyvavimą konkurse buvo pakviesti papasakoti ir jo dalyviai laureatai. Dalė Miknevičiūtė iš nuskambėjusios Alizavos pagrindinės mokyklos (Kupiškio r.) atskleidė Alizavos mokinių sėkmę: būtent mažame miestelyje įdomu dirbti, nes mažoje bendruomenėje vieni kitus pažįsta, kaip šeima bendrauja, vieni kitus paskatina iš širdies, atsiranda bendrumas, jaukumas, kuris ir duoda tokį gerą rezultatą, sakė ji.

Dalindamasi dalyvavimo konkurse įspūdžiais Dalė pasakojo, kad ji mėgsta skaityti, yra rašiusi ir recenzijų. Pirmiausia ji ilgai rinkosi knygą, rinkosi lietuvių autorių, nes „lietuvis lietuvį geriau supranta“, kadangi žavėjosi Kazio Sajos kūryba, rinkosi jo knygą. Į recenziją sudėjo visas savo mintis, idėjas, klausimus. Jos sėkmės paslaptis ta, kad pati mėgsta kurti, kuriančiam žmogui lengviau suprasti tekstą. Kitais metais ji siūlė rengti perskaitytų knygų tęsinių rašymo konkursą – tai leistų fantazuoti, lavinti vaizduotę, gal taip būtų atrastas jaunas talentingas rašytojas, kuris tik ir laukia progos atsiskleisti.

Trečiaklasis Vytautas Kazokas iš Utenos, iliustracijos knygai „Nykštukas galvoje“ autorius, nuotaikingai pasakojo, kad skaito knygas, nes vejasi brolį. Vytauto manymu, kiekvienas turi nykštuką galvoje, o nykštukas, kuris gyvena jo galvoje, labai išdykęs. Jis mėgsta piešti tušinuku, kai nupiešė piešinį, konkursui išsiuntė kopiją, tačiau vėliau teko atiduoti ir originalą.

Labiausiai dalyvius jaudinančioje renginio dalyje kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojams buvo įteikti diplomai ir dovanos – knygos, planšetiniai kompiuteriai ir elektroninės knygų skaityklės. Pagrindinius apdovanojimus gavo 24 dalyviai, visi dalyviai apdovanoti 2014-ųjų metų konkurso kalendoriais.

Po renginio bibliotekoje konkurso dalyviai žiūrėjo spektaklį „Anė iš Žaliastogių“ Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre, tai buvo LIONS klubo dovana.

LIONS klubo rūpesčiu surengta piešinių darbų, nepatekusių į konkurso kalendorių, paroda, kuri keliaus po įvairius Lietuvos miestus ir organizacijas, kad apie mokinių darbus ir konkurso idėją sužinotų kuo daugiau žmonių.

 

Informaciją parengė

Vilija Stokienė
PAVB RsV koordinatorė
Tel. (8~45) 50 20 38