Naujienos
JMBB“ Ramalina“ veiklos apibendrinimas Puznos miške

      Greitai praskriejo dar vieni mokslo metai. Jaunieji miškininkai į paskutinę išvyką susitarėme riedėti dviračiais .Greitai pasiekėme Puznos mišką. Važiavome  besigrožėdami jo žaluma , kvėpuodami  tyru oru  , klausydami paukščių ulbėjimo .Apsistojome Lapkalnio poilsiavietėje . Susikūrėme laužą , nes labai jau norėjome pasivaišinti lauže keptomis bulvėmis . Tada susėdome pasikalbėti , kas nuveikta per visus metus .O nuveikta nemažai. Aplankytas miškininko P.Matulionio muziejus , „ Uošvės liežuvis“ , dalyvauta Žiemos šventėje Šimonių girioje ,ne kartą gabenta į mišką žvėreliams maisto , keliauta Prūsagalės geomorfologiniu draustiniu, dalyvauta rajoninėje JMBB viktorinoje , prigijo ir jau žaliuoja pasodintas ąžuoliukas, mokykloje suorganizuota Žemės diena , rinktos šiukšlės akcijos „ Darom“ metu .O svarbiausia-  gražiai bendravom , visus siejo meilė miškui ir gamtai .
          Smagiai praleidę keletą valandėlių medžių karalystėje laimingi grįžome namo ,

                                           JMBB vadovė Romalda Likienė