Naujienos
Seminare konferencijoje pristatė SEU veiklas

Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos SEK komandos narės Daiva Miciūnienė, Jūratė Ažubalytė ir Gražina Kigaitė šiandien dalyvavo seminare-konferencijoje ,,Socialinių emocinių kompetencijų veiklos Savivaldybės ugdymo įstaigose“, kuri vyko Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje. Mokyklos SEK grupės narė mokytoja Jūratė Ažubalytė pristatė darbo grupės parengtą pristatymą apie 2021-2022 m.m. mokykloje vykdytas ir įgyvendintas socialinio emocinio ugdymo veiklas, pasidžiaugė pasiektais rezultatais.