Naujienos
Pagerbė Laisvės gynėjus

Sausio 13-osios ankstų rytą mokyklos languose buvo uždegtos žvakelės. Alizavos pagrindinės mokyklos mokiniai prisijungė prie visuotinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Pasipuošę neužmirštuolių žiedeliais visi rinkosi prie laužo mokyklos kieme. Iškilmingą minėjimą vedė dešimtos klasės mokiniai. Apie pilietiškumą kalbėjo istorijos mokytoja Lidija Vasiliauskienė. Tylos minute pagerbę žuvusius, sudainavo „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“.

  

Paskui mokiniai rašė laiškus Laisvės gynėjams, piešė Sausio 13-osios įvykius.

Danutė Miknevičienė, mokyklos bibliotekininkė