Naujienos
Direktoriaus įsakymas

Dėl švietimo veiklų organizavimo ir vykdymo grįžus po Kalėdinių atostogų

 

 
 
Rekomendacijos mokiniams, kaip padėti sau COVID-19 pandemijos metu

Rekomendacijos mokiniams, kaip padėti sau COVID-19 pandemijos metu

 
 
Atlikta Alizavos mokyklos stadiono rekonstrukcija
Atlikta Alizavos mokyklos stadiono rekonstrukcija

Įgyvendinta sutartis dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto Nr. SP2019-1-110 „Alizavos mokyklos stadiono rekonstrukcija“ įgyvendinimo ir tęstinumo įsipareigojimų vykdymo“, kurią pasirašė Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) ir Kupiškio rajono Alizavos pagrindinė mokykla, atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 29 d. įsakymą Nr. V-868 „Dėl finansavimo skyrimo sporto projektams, susijusiems su esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu“.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Alizavos pagrindinės mokyklos esamo stadiono būklę, rekonstruojant esamus sporto paskirties inžinerinius statinius ir sudaryti palankias sąlygas ugdyti Alizavos krašto vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir neįgaliųjų fizinį aktyvumą, siekiant populiarinti sveiką gyvenseną ir sporto veiklas.

plačiau
 
Elektroninių atliekų surinkimas
Elektroninių atliekų surinkimas

Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla dalyvauja nacionaliniame ekologiniame projekte „Mes rūšiuojam“, kurio metu už priduotas elektros įrenginių atliekas gauna taškus, o juos verčiame prizais. 2019 m. Alizavos pagrindinė mokykla surinko 5 535 kg elektroninių atliekų ir 40 kg panaudotų baterijų ir pelnė 538 taškus- eurus. Už šią sumą išpirktos partnerio Strategija - www.GoCrazy.lt- renginių programos 1-4 klasių ir 5-10 klasių mokiniams. Dėl draudimo organizuoti viešus renginius programos nukeltos į pavasarį.

Prasidėjo naujo sezono elektroninių atliekų surinkimas. Spalio 29 d. ( kitą ketvirtadienį) Alizavos pagrindinė mokykla su seniūnijos transportu surinkinės pagedusią elektroninę įrangą iš visų Alizavos seniūnijos kaimų gyventojų. Nuoširdžiai prašome iki 27 d. (antradienio) pranešti turinčius elektroninių ar stambios buitinės technikos atliekų, atvažiuosime paimti iš Jūsų namų.

Tegul atliekos virsta smagiomis pramogomis!

 
 
Dalyvaujame projekte „Mokyklos eina“: inovatyvūs maršrutai ir ėjimo iššūkis moksleiviams

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, net apie 80 proc. pasaulio vaikų ir paauglių nepasiekia rekomenduojamo kasdienio fizinio aktyvumo lygio. Ne išimtis ir Lietuva. Rekomenduojamą aktyvumo lygį išlaikančių vaikų bei paauglių skaičius šalyje neviršija trečdalio, o net keliolika šalies savivaldybių priskiriamos kaip neperkopiančios itin žemų fizinio aktyvumo rodiklių. Kaip viena iš priemonių sprendžiant šią problemą nuo rudens startuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei mobiliosios programėlės „#walk15“ projektas „Mokyklos eina“, kuriame 2020 / 2021 mokslo metais dalyvauja ir mūsų - Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla.

plačiau
 
Bus įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas projektas „Švarraštis“

Pasirašytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas

projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0038

„Švarraštis“

 

2020 m. rugsėjo 18 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0038 „Švarraštis“ sutartį. Projektą parengė Kultūros, švietimo ir sporto skyrius. Projektui įgyvendinti skirta 66640,56 eurai iš Europos Sąjungos fondų ir 1363 euro iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

Projekto ,,Švarraštis‘‘ tikslas – pagerinti veiklą tobulinančių Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų mokinių lietuvių kalbos rezultatus. Projekte dalyvaus 3 veiklą tobulinančios Kupiškio rajono savivaldybės mokyklos: Kupiškio Lauryno Suokos-Gucevičiaus gimnazija, Kupiškio r. Subačiaus gimnazija, Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla. Siekiant projekto tikslų, bus pasitelkiama konsultuojančios institucijos (Biržų ,,Saulės'' gimnazijos)  ir konsultantės –Ramutės Kežienės, lietuvių kalbos mokytojos ekspertės, pagalba. Per dvejus metus į projekto veiklas planuojama įtraukti ne mažiau kaip 120 mokinių, projekto metu profesinį kapitalą augins  18 mokytojų. Šio projekto išskirtinumą lemia jo veiklų kompleksiškumas, apimantis tikslingas, mokslininkų pripažįstamas veiksmingomis, veiklas – bus  kuriama ir išbandoma mokinių raštingumo gebėjimų stiprinimo strategija ,,Švarraštis“. Šis projektas ne tik dera su strateginiais šalies ir savivaldybės dokumentais, padeda siekti juose užsibrėžtų tikslų bei uždavinių, bet ir atliepia Geros mokyklos koncepcijoje įvardintus geros mokyklos aspektus: asmenybės ūgtį – pasiekimus (mokinių įgytų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visuma); pažangą (per tam tikrą laiką pasiektas lygis, atsižvelgiant į mokymosi startą bei asmenines raidos galimybes, mokiniui optimalų tempą ir bendrosiose ugdymo programose numatytus reikalavimus); gyvenimą mokykloje – saviraiškų dalyvavimą (veiklos, įvykiai ir nuotykiai); ugdymo(si) aplinką – dinamišką, atvirą ir funkcionalią aplinką. Projekto pareiškėjas – Kupiškio rajono savivaldybės administracija.

Projekto veiklos prasidės 2020 m. spalio mėnesį.


 

 
 
Kviečia dalyvauti viktorinoje
Kviečia dalyvauti viktorinoje

Panevėžio teritorinė ligonių kasa (TLK) skelbia viktoriną apie privalomąjį sveikatos draudimą ir kviečia Panevėžio,  Utenos apskričių gimnazijų 2–4 kl. ar 10–12 kl. mokinius joje dalyvauti.

Viktorina prasideda  spalio 5 d. ir vyks iki spalio 18 d.

Mokiniai, teisingai atsakę į viktorinos klausimus, turi galimybę laimėti vertingų prizų.  

Reklamjuostės nuoroda http://www.paneveziotlk.lt/?TabID=251

 

 
 
Direktoriaus Gintaro Paškausko kreipimasis

Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos direktoriaus

Gintaro Paškausko

K R E I P I M A S I S

   Gerbiami mokyklos bendruomenės nariai: mokiniai, mokytojai, tėveliai, kiti mokyklos darbuotojai.

    Džiaugiuosi, kad nuo 2020m. spalio 5 dienos galėsime sugrįžti į mokyklą ir ugdymo procesą tęsti įprastu būdu. Prašau Jūsų visų atsakingai įvertinti situacijos sudėtingumą. Visi norime būti sveiki. Prašau visų laikytis gal ir labai nepatogių, neįdomių, nelengvų saugumo reikalavimų.

      Aplinkui mus jau yra sergančių, galimai sergančių, grįžusių iš užsienio šalių, esančių privalomoje dviejų savaičių saviizoliacijoje. Gal ir nepatogu ar nedraugiška, bet venkite kontaktų su šiais žmonėmis. Pagalvokite apie tai, kad pabendravę su minėtais žmonėmis, jūs patys galite susirgti, o atėję į mokyklą (į darbą) užkrėsite draugus, kolegas. Jei jau tokių kontaktų nepavyko išvengti, likite namuose,  informuokite klasių auklėtojus, mokyklos administraciją. Atsakingi asmenys Jums patars ką reikia daryti.

    Gerbiami tėveliai, labai atsakingai kiekvieną rytą įvertinkite savo vaikų sveikatą. Pastebėję bet kokius, kad ir menkiausius ligos simptomus, neišleiskite savo vaikų į mokyklą. Išleisdami į mokyklą patikrinkite ar jie turi naują veido apsaugos kaukę.

    Informuoju, kad nuo 2020m. spalio 5 dienos

PAŠALINIAI ASMENYS Į MOKYKLĄ NEBUS ĮLEIDŽIAMI, IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI TEIKIA PASLAUGAS, BŪTINAS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMUI AR VYKDO VALSTYBINES FUNKCIJAS

     Mieli mokiniai, labai Jūsų visų prašau atsisakyti nereikalingų vaikščiojimų, lakstymų koridoriais ar išėjimų į lauką. Visi išėjimai bus registruojami nurodant išėjimo priežastį. Pertraukų metu vaikščiokite užsidėję naują veido apsaugos kaukę, laikykitės atstumo tarp bendraamžių ir kitų mokinių, judėkite tik jums paskirtais maršrutais.

      Dar kartą visų atsiprašau už nepatogumus, bet tik veikdami kartu mes liksime saugūs.

      B Ū K I T E   S V E I K I.

 
 
Žinutė tėvams

Informacija mokinių tėvams/globėjams/rūpintojams

Vaikui susirgus, iš karto būtina apie ligą informuoti klasės auklėtoją/mokytoją.

Prieš išleidžiant sūnų/dukrą/globotinį po ligos (karščiavimo, kosėjimo, viduriavimo ir pan.) į mokyklą, tėvai/globėjai/rūpintojai būtinai privalo informuoti klasės auklėtoją/mokytoją ne vėliau kaip prieš dieną. Išleiskite į mokyklą tik pasveikusį vaiką.

Visi atsakingai elkitės savo ir kitų žmonių atžvilgiu.

 

 

 
 
Ekstremalių situacijų vadovo nauji sprendimai

Dėl neformaliojo švietimo organizavimo

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo 

 

Dėl pradinio ugdymo organizavimo 

 

Dėl pagrindinio ugdymo organizavimo

 
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   10  20  30  40  50  60  70  sekantis  >>