Naujienos
Kultūrinės edukacijos intervencijos projektas Alizavos mokykloje

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo nacionalinės kultūrinės edukacijos  modernizavimo projekto dalyje, kultūrinės intervencijos projekte „Istorijos. Vaizdais ir garsais“ kartu tarp 12 Lietuvos mokyklų dalyvavo ir Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla.

Kultūrinės edukacijos intervencija apibūdinama kaip kūrėjų įtraukimas į formalųjį ugdymo procesą. Tai – kryptinga metodinė formaliojo ugdymo ir su juo susijusių problemų sprendimo veikla, grindžiama ilgalaikiu kūrėjų ir mokyklų bendradarbiavimu, stiprinančiu bendrąsias kompetencijas ir keičiančiu formaliojo ugdymo praktiką.

 

MOKINIAI KŪRĖ ISTORIJAS. GARSAIS IR VAIZDAIS

Kupiškio r. Alizavos pagrindinėje mokykloje Kultūrinės intervencijos projekte „Istorijos. Garsais ir vaizdais.“ dalyvavo 9 ir 10 klasių mokiniai, anglų kalbos, dailės ir technologijų mokytoja ir mokyklos bibliotekininkė.

Viso projekto metu buvo dirbama dviem lygmenimis: ir su mokiniais ir su mokytojais.

                      Mokslo metų eigoje kūrybines sesijas mokiniams vedė dokumentinio kino režisierės Živilė Mičiulytė ir Aistė Žegulytė. Mokiniai buvo supažindinti su svarbiausiais dokumentinio kino principais, mokėsi jį analizuoti ir kurti. Projekto dalyviai žiūrėjo ir su mokytojomis aptarė dokumentinio kino šedevrus: Liubomiro Stefanovo ir Tamaros Kotevskos „Medaus šalį“, Giedrės Beinoriūtės „Pokalbius rimtomis temomis“, Giedrės Žičkytės „Šuolį“.

Su kūrėjomis tyrinėdami dokumentinio kino sritį, mokiniai vystė pasirinktus kūrybinius projektus - kūrė vaizdo istorijas tema „Įeiti draudžiama“. Savo kūrybiniams projektams  įkvėpimo ieškojo artimoje aplinkoje. Išsirinkę objektus, juos fotografavo, filmavo, kalbino gyventojus, rinko dokumentinę medžiagą. Kūrėjos organizavo mokinių susitikimą su montažo režisieriumi Dariumi Šilėnu, kuris papasakojo apie šią unikalią profesiją, parodė pavyzdžių, supažindino su Davinci Resolve montažo programa. Mokiniai gavę neįkainojamų patarimų bei mokymų, kaip pradėti kurti, kaip generuoti idėjas, režisuoti, montuoti, konsultuojami kūrėjų  montavo filmukus.

Projekte dalyvaujančioms mokytojoms buvo organizuojami mokymai, kuriama metodinė medžiaga, mokytojos kviečiamos vesti integruotas pamokas pagal projekto metodiką ir  besisiejančias su mokinių vystomais kūrybiniais projektais. Mokytojos buvo supažindintos su įvairiomis istorijų pasakojimo formomis, (audio)vizualinių kūrinių analizės, kūrimo, montažo principais, drąsinamos juos pasitelkti ugdymo procese.  Bendradarbiaudamos su kūrėjomis, mokytojos sėmėsi įkvėpimo, netradicinių mokymo formų, „kitokio“ santykio kūrimo, gebėjimų atrasti kūrybos idėjų kasdienybėje, integruotose pamokose išbandė  naujuosius kūrybiškumo skatinimo metodus: video haiku, pamokas garsais, realybės konstravimą dokumentiniame kine, kūrybinį pasivaikščiojimą, video autoportretą.

Gegužės 25 dieną Kupiškio kultūros centro Alizavos padalinio salėje organizuota graži Kino šventė.  Mokiniai pristatė savo kūrybinius darbus miestelio bendruomenei. Jaunųjų filmų kūrėjų darbais žavėjosi Kupiškio r. savivaldybės meras Dainius Bardauskas ir kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė. Mokinių kūrybą gyrė mokytojos - profesionalės kūrėjos - Živilė Mičiulytė ir Aistė Žegulytė.

 

Projekto „Istorijos Vaizdais ir garsais“ dalyviai ne tik ugdėsi medijų raštingumo, kultūrines kompetencijas, komunikacinius gebėjimus, kūrybiškumą, kritinį mąstymą, bet ir mokėsi dirbti komandoje, įgijo drąsos kurti ir savo darbus parodyti kitiems, šnekėti viešai.  Didėjo jų motyvacija vartoti kultūros produktus bei suvokimas, kad patys gali tapti kūrėjais. Mokiniai lankėsi įvairiose Vilniaus kultūrinėse erdvėse, susitiko su įkvepiančiais (audio)vizualinio meno kūrėjais.

Kai ugdymas išeina už mokyklos ribų – tai ateities mokykla. Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos bendruomenė džiaugiasi turėjusi galimybę tai pajusti.

 

Danutė Miknevičienė,  mokyklos bibliotekininkė

Audronė Užtupienė, dailės ir technologijų mokytoja metodininkė

Daiva Miciūnienė, anglų kalbos mokytoja ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui