Naujienos
Violeta – rajoninio foto darbų konkurso nugalėtoja!

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras organizavo Šalies mokinių foto darbų konkursą „Vandens ženklai“, kurio  tikslas – skatinti mokinių saviraišką ir kūrybingumą, ugdyti jų aplinkosaugines nuostatas, diegti ekologinę kultūrą, formuojant požiūrį į mus supančią aplinką, atkreipiant dėmesį į vandenį, kaip gamtos vertybę, kurią privalome tausoti ir saugoti. Pirmą etapą  organizavo UAB"Kupiškio vandenys", Kupiškio r. savivaldybės Kultūros, švietimo  ir sporto skyrius. Konkurse dalyvavo mūsų mokyklos mokinės, Aurita Trasykytė (6 kl.), Violeta Tautavičiūtė ( 9 kl.) ir Adelė Baronaitė (6 kl.).

   

Balandžio 25 d. visi dalyviai buvo pakviesti į Kupiškio   Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos biblioteką, kur jiems buvo įteiktos dovanėlės. Violeta Tautavičiūtė pripažinta  prizininke, jos nuotrauka užėmė trečiąją vietą. Violetos darbas keliaus į šalies konkursą. Visi dalyviai buvo pakviesti pasižvalgyti po  UAB „Kupiškio vandenys“ vandens valymo įrengimus.

Audronė Užtupienė, dailės mokytoja