Naujienos
Skaičiaus pi diena

Kovo mėn. 14 d. Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinės mokyklos skyriuje, Antašavos mokykloje – daugiafunkciniame centre, vyko „7 klasių mokinių matematikos pasiekimų vertinimo mokyklose dermė“. Joje dalyvavo septynių rajono mokyklų mokiniai. Renginyje dalyvavo 4 Alizavos pagrindinės mokyklos mokiniai: Lukas Babachinas, Rasa Djačenko, Ugnė Užusienytė, Arijus Šližys. Turėjome bendrą įvertinimų balą - 20. Išsprendę užduotis surinkome bendrą balą - 20. Džiugu, kad įvertinimai atitiko.

Padėką už gero rezultato tarp savo mokyklinį įvertinimą turinčių mokinių pasiekimą gavo Rasa Djačenko. Lukas Babachinas tapo nugalėtoju tarp savo mokyklinį  įvertinimą turinčių mokinių. Padėkas mokiniams įteikė direktorius Dalius Žvybas.

 

Vitalija Mikšienė, matematikos mokytoja