Naujienos
Pagerbė mokytojus

Alizavos pagrindinės mokyklos taryba spalio 5 d. pakvietė mokytojus į šventinį koncertą. Mokiniai deklamavo, grojo ir dainavo, vaidino. Tėvelių vardu mokytojus sveikino  tarybos pirmininkė Reda Petkevičienė. Jaunieji žurnalistai išleido specialų laikraštuko numerį, kuriame mokytojus pavertė grybais. Dramos būrelio nariai suvaidino linksmą vaidinimą „Kiškių mokykloje“. Pamokas šventinę dieną vedė dešimtokai ir mokyklos tarybos nariai - mokiniai. Po pamokų ,susirinkę į skaityklą, šventinės dienos mokytojai pasidalino įspūdžiais, parodė atliktus darbelius.

 

Danutė Miknevičienė, mokyklos bibliotekininkė