Naujienos
Alizaviečiai - skaitymo skatinimo konkurso nugalėtojai

Balandžio 20 d. Kupiškio Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijoje įvyko rajono 5-6 klasių mokinių skaitymo skatinimo konkursas, skirtas poeto Sigito Gedos 75 metų jubiliejui. Konkurso tikslas skatinti mokinius patirti skaitymo džiaugsmą, ugdyti jų kūrybiškumą, populiarinti lietuvių poetų kūrybą.

Ruošdamiesi konkursui mokiniai turėjo susipažinti su Sigito Gedos biografija ir kūryba. Išmokti susirasti reikalingą informaciją enciklopedijose ir internete. Kiekviena komanda privalėjo paruošti namų darbą- S. gedos eilėraščio „Vaikai po lelijom“ iliustraciją A 3 formatu.

   

Konkurse dalyvavo Kupiškio r. bendrojo lavinimo mokyklų komandos. Konkurso dalyvius pasveikino gimnazijos dainininkai, labai gražiai padainavę S. Gedo eilėraščius. Alizavos mokyklos trečiaklasės Aistė Morozova ir Agnė Tuskaitė padeklamavo eilėraštukus. Komandų atstovai buvo pakviesti pristatyti savo iliustracijas. Gražiausios iliustracijos buvo renkamos slaptu balsavimu. Daugiausiai taškų (po 10) gavo Alizavos pagrindinės mokyklos 6 kl. mokinių koliažas ir Subačiaus gimnazistų piešinys. Komandos turėjo atpažinti poetą, žinoti jo eilėraščius, išspręsti kryžiažodį apie S. Gedos biografiją ir kūrybą. Mokiniai turėjo raiškiai perskaityti pateiktus eilėraščius. Iliustruotoje vaikų enciklopedijoje ir mokslo enciklopedijoje , internete surasti atsakymus į pateiktus klausimus.

Susumavus rezultatus paaiškėjo nugalėtojai. Daugiausiai taškų surinko Alizavos pagrindinės mokyklos komanda: Adelė Baronaitė, Aurita Trasykytė, Auridas Meškelis ir Matas Paslauskas. Nugalėtojus apdovanojo Kupiškio r. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Irena Mockuvienė. Mokiniai apdovanoti padėkos raštais ir saldžiaisiais prizais.

                      Danutė Miknevičienė, Alizavos pagrindinės mokyklos bibliotekininkė