Naujienos
„Piliečio žadintuvo“ dalyviai - AIDS prevencijos tema

                   
                       Iš pradžių žaidėme linksmus susipažinimo ir apšilimo žaidimus: „Veidas į veidą“,

„Fiat“, „Rankų emocijos“. Tada atidžiai žiūrėjome mokytojos Rasos Šlekienės paruoštas skaidres apie AIDS ir ŽIV. Žaidėme žaidimus - pratimus pateiktai medžiagai įsiminti. Daug jaunimo diskusijų sukėlė žaidimai „Pirštinė“ ir „Sustok! Pagalvok. Pirmyn!“  Didžiulę įtampą sukėlė žaidimas „Veidrodis“. Kiekvienas dalyvis troško patekti į tamsų kambarį, kuriame tyliai grojo muzika ir degė žvakutės. Ant centre stovinčio veidrodžio kabėjo užrašas: „Taip atrodo ŽIV/AIDS sergantis žmogus“. Dalyviai turėjo progą apmąstyti, ar jie labai skiriasi nuo žmogaus sergančio ŽIV/AIDS, ar „tie“ vadinamieji „skirtumai“ pastebimi plika akimi, ar tai nestigmatizuoja sergančių ŽIV/AIDS ir t.t.

                      „Forumo teatro“ metodo aktoriai suvaidino net 2 smurtines situacijas, kurių metu išprievartaujami jauni žmonės, o praeiviai lieka abejingi. Moderatorius klausė žiūrovų, ar tai, ką matė scenoje yra regėję gyvenime; kokią problemą įžvelgia šiose situacijose. Klausė, ką galima būtų padaryti, kad situacijos pasikeistų į gerąją pusę. Žiūrovai siūlėsi, keitė aktorius ir vaidino situacijas savaip. Visi priėjome išvados, kad daug ką mūsų gyvenime galima būtų pakeisti į gerą, jeigu mažiau būtų ABEJINGUMO.

 

                       Dalė Miknevičiūtė,

                       Alizavos pagrindinės mokyklos 9 klasės mokinė