Biblioteka
Susitikimas su rašytoja Virgina Šukyte

Balandžio 26 dieną Alizavos pagrindinėje mokykloje įvyko graži šventė. Mokykla pasikvietė į svečius skyriaus Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenę. Susitikimo tikslas – artimiau susipažinti ir toliau nuoširdžiai bendrauti. O kad šventė paliktų įsimintiną kultūrinį pėdsaką, buvo pakviesta vaikų rašytoja Virgina Šukytė, mitologinės knygos „Stebuklų pripoškėjęs pasaulis. Senovės lietuvių dievai ir sakmės apie juos.“ autorė. Etnokultūrinis ugdymas - vienas iš svarbesnių mokyklos strateginių tikslų.

Ar protėvių garbinti dievai gali padėti žmogui mūsų laikais?

Susitikimui aktyviai ruošėsi abi pusės. Mokiniai perskaitė rašytojos atsiųstą elektroninę knygą, išmoko maldelių, mįslių apie įvairias dievybes, paruošė sakmių inscenizacijas.

Jaunosios dainininkės, vadovaujamos mokytojos Zitos Lukoševičienės, pasveikino šventės dalyvius mitologine daina „Vai užteka teka saulelė“. Antašaviečiai išradingai suvaidino sakmę „Kaip atsirado žemė“, o alizaviečiai penktokai pelnė daug plojimų už inscenizuotą sakmę apie laumes.

Rašytoja uždavė klausimus apie kasdieninio gyvenimo situacijas, o mokiniai atsakė, kaip jie elgtųsi tam tikromis aplinkybėmis ir kaip tose situacijose elgėsi mūsų protėviai. Viešnia buvo maloniai nustebinta vaikų aktyvumu, drąsa, žingeidumu. Jie puikiai žinojo, kaip elgtis per audrą, kai Perkūnas svaidosi žaibais ir griaustiniu. Kaip save padrąsinti, kad nenuskęstum, kai plaukioji ežere? Kokios deivės prašyti pagalbos, kai pasiklysti miške? Kaip elgtis, kad nesupykdytum ugnies deivės Gabijos?  Rašytojos paprašyti, vaikai bėrė maldeles ir užkalbėjimus Mėnuliui ir Saulei, minė mįsles apie Perkūną, Žemę, vėjus... Vadinasi, senasis protėvių pasaulėžiūros pasaulis jiems ir įdomus, ir smagus.