Administracinė informacija » Dėl 2% paramos

Dėl 2% gyventojų pajamų mokesčio paramos suteikimo Alizavos pagrindinei mokyklai.

Gerb. tėveliai, buvę moksleiviai ir visi, kurie norėtų paremti mūsų mokyklą,

Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3 dalies nuostatus įtvirtinta nauja nuolatinio Lietuvos gyventojo teisė - nuo per mokestinį laikotarpį gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi iki 2% paremti pasirinktą ūkio subjektą.

Dėkojame Jums už paramą ir dėmesį mokyklai. Jūs pasinaudosite galimybe iki 2 procentų savo sumokėto pajamų mokesčio už 2008 metus pervesti į mokyklos sąskaitą. Jūsų parama mokyklai labai svarbi, reikalinga. Ji bus panaudota mokyklos veiklos tobulinimui (modernioms mokymo priemonėms įsigyti, mokiniams skatinti). 2 procentų paramos pervedimo formą Jūs galite užpildyti mokykloje ar Kupiškio mokesčių inspekcijoje.

Paramos gavėjo pavadinimas: Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla.
Kodas: 190046347
Buveinė: Berželių 12, Alizava, Kupiškio r.


Banko pavadinimo, banko kodo, atsiskaitomosios sąskaitos numerio deklaracijoje pildyti nereikia.