Administracinė informacija » Darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis

( 2019 m. I ketv; II ketv; III ketv., IV ketv. bruto,EUR)

Direktorius 1405,11   1495,76   1591,91   1816,50
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyriaus vedėjas   321,42     256,79     678,16     605,57
Mokytojas   664,56     659,00     745,47     875,06
Auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas                                  551,66     551,66
Mokytojo padejėjas                                 167,81     179,38      
Socialinis pedagogas                                 255,27     255,27
Logopedas                                     270,19     270,19
Statinių priežiūros darbininkas   555,00    555,00    555,00     555,00
Ūkvedys                                   659,13   659,13
Valytojas  569,18     555,23      528,11   524,19
Vairuotojas  781,02     778,66     824,21    806,94
Kiemsargis                                  570,74    542,38
Kūrikas                                                       629,72
   

 

 

Informacija atnaujinta 2020-01-03

 

Apmokėjimo sistema